- Vi vil ha massivtrerevolusjon!

Organisasjonen Kvinner i Skogbruket ønsker å bidra til en massivtre-revolusjon slik at vi kan få fortgang i foredlingen av tømmer her til lands. Verdikjeden skog og tre må samarbeide tettere og øke kompetansen, heter det fra skogkvinnesamlingen i Son i Akerhus.

Les mer »


Må videreutvikle den biobaserte industrien

Regjeringen har besluttet å utarbeide en nasjonal strategi for bioøkonomi. Skog22-rapporten er et godt innspill fra verdikjeden for skog og tre i dette arbeidet, som vil bli ferdigstilt i løpet av 2015.

Les mer »


NVE-rapporten er korrigert

Forordet i NVE-rapporten "«Analyse av klimagassutslipp fra utnyttelse av skog til energiformål» er nå korrigert, og rapporten er lagt ut på NVEs hjemmeside.

Les mer »


Havass søker skogbruksleder

Havass Skog søker etter skogbruksleder i Aurskog-Høland og Rømskog. Skogbrukslederen får ansvar for tømmerkjøp, ledelse av skogdrift, skogkultur og skogfaglig veiledning. Søknadsfrist 15. april.

Les mer »


Positivt fra Stortinget

Energi- og miljøkomiteens merknader til klimameldingen gir positive signaler om det grønne skiftet, overgangen til et lavutslippssamfunn og skogens betydning i klimasammenheng. Nå er det viktig å følge opp med konkrete tiltak, understreker Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Les mer »


Den internasjonale skogdagen i morgen

I morgen 21. mars er det International Day of Forests, minner FAO oss på. Årets tema er skog og klimaforandringer.

Les mer »


Trearkitektur 10. juni

Onsdag 10. juni går den 3. nasjonale konferansen for trearkitektur av stabelen i Oslo. Bli med og hør mer om årets tema: "Store utbygginger og boligblokker med tre".

Les mer »


Ny digital sikringsradio

Nå lanseres en digital sikringsradio hvor man kan ha et såkalt lukket samband hvor man kan snakke uforstyrret med sitt eget jaktlag eller sankelag. 

Les mer »


Åpnet nye Kaupanger kai

I dag, 23. mars, åpnet den nye 96 meter lange kaia i Kaupanger. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug foretok den høytidelige åpningen, og fra 1. april er den nye kaia forhåpentlig i full bruk.

Les mer »


Får flisene til å fyke

Carvaggi Cippo 7 er en semiprofesjonell flishugger som med sin elektriske innmating enkelt tar seg av greiner, grønt avfall og trebiter opp til 8 cm tykke, skriver Maskinimportøren i en pressemelding.

Les mer »


Almenningstråkket ble Årets trebyggeri

”Årets trebyggeri 2014” ble delt ut på Byggedagene 18. mars og vinneren var handels- og forretningsbygget «Almenningstråkket» på Gran i trefylket Oppland.

Les mer »


Blåveis og bier

I deler av Norge kan det være flere meter snø, andre steder titter de første blåveisene og hestehovene fram. Kanskje kommer til og med en nektarsøkende bie på blomsterbesøk.

Les mer »