Vindkraft i vinden

Vindkraft er bokstavelig talt i vinden. Mange steder i Kyst-Norge tenkes det i vindkraft og vindmøller, men det blåser ikke alltid vindkraftforkjempernes vei.

Les mer »


Mer skogsdrift i Pasvik?

Skogen i Pasvik gir muligheter for verdiskapning. Tredriverprosjektet har skapt nye aktører og etableringer basert på skogressursen i dalen, melder Fylkesnytt fra Finnmark.

Les mer »


Ulv og bestandsmål

Stortinget skal snart sette nye bestandsmål for ulv i Norge. Grunnen er selvsagt hensynet til dyrehold basert på utmarksbeite og en reduksjon av konfliktnivået der. Ulveforsker Petter Wabakken er skeptisk.

Les mer »


Nå er det mange sumpskogeiere

Sommeren og den tidlige høsten 2014 var både varm og passe tørr, men det snudde i oktober. Måneden var rekordmild og stedvis på Østlandet 2,5 ganger så fuktig som normalt. Det fuktige været fortsatte i november, og det synes i skogbunnen.

Les mer »


Mer barkbiller igjen i 2014

Den tørre og varme sommeren førte til en økning i antall granbarkbiller. - Høy temperatur og lite nedbør på forsommeren i år var gunstig for barkbillenes flukt og formering, sier seniorforsker Bjørn Økland ved Skog og landskap.

 

Les mer »


Fire millioner granplanter

 I løpet av 2014 er 4 millioner planter omsatt gjennom Mjøsen Skog, en fin økning fra 2013. Vel 3 millioner av plantene er utplantet av Mjøsens samarbeidende entreprenører.

Les mer »


Gledelig påplussing for skog

De fire partiene har blitt enige om endringer i statsbudsjettet for 2015. For skogens del er endringene et stort hopp i riktig retning. Adm. direktør Erik Lahnstein i Skogeierforbundet jubler for avviklingen av veibruksavgiften for biodrivstoff fra juli neste år.

Les mer »


Ny tømmerterminal på Kvam

Skogeierne nord og midt i Gudbrandsdalen kunne juble i går. Da åpnet Mjøsen Skog og flere samarbeidspartnere den nye tømmerterminalen på Kvam. Terminalen er resultat av et nært samarbeid og spleiselag mellom næringa, kommunene og andre regionale- og nasjonale myndigheter.  

Les mer »


Moelven selger finérbjelke i bøk

Moelven Limtre har inngått avtale med det tyske firmaet Pollmeier om salg og levering av finérbjelker i bøk til synlige konstruksjoner på det norske markedet.

Les mer »


Dansk økning av sertifisert pyntegrønt

Danske sertifiserte juletrær blir eksportert i større antall enn noen sinne, ifølge danske Landbrugsavisen.  Den sertifiserte delen av eksporten har økt med 26 % for juletrær og 538 % (!) for pyntegrønt.

Les mer »


Heller få og sunne dyr, enn mange og svake

– Når gjennomsnittsvektene på elgene synker, er det et signal om at det er for mye elg i forhold til mattilgangen. Da oppstår det lett skadebeiting på furu, og dermed er det bare ett tiltak som duger – antallet dyr må ned.

Les mer »


Økt satsing på biodrivstoff

KrF og Venstre ble i natt enige med regjeringspartiene om statsbudsjettet for 2015. Endringene innebærer blant annet en økt satsing på biodrivstoff og økte CO2-avgifter. I tillegg er det enighet om å bruke mer penger til vern av skog, økt skogplanting og økt bruk av tre.

Les mer »