Ny ulvedemonstrasjon 30. januar

Den 30. januar kl. 19.00 blir det ny ulvedemonstrasjon foran Stortinget.  Bak initiativet står en bred allianse av grunneiere, jegere, beitenæring og en rekke kommuner. Demonstrasjonen holdes kvelden før Stortinget skal debattere ulvespørsmålet.

Les mer »


Jubel i skogen

- Vi er svært glade for at en samlet komite slår fast at skog- og trenæringen er «en strategisk viktig næring for Norge» og understreker skogens helt sentrale rolle for klima, miljø og verdiskaping, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund. 

Les mer »


MEF jubler for skogmeldingen

Maskinentreprnørenes forbund er svært fornøyd med Næringskomiteens innstilling til skogmeldingen. -Dette er en stor dag for skogbruket, sier fagsjef skog Eva Skagestad.

Les mer »


LULUCF, sa du?

Verden er full av forkortelser, og heldigvis trenger vi ikke kunne alle. Men LULUCF er en forkortelse som vi bør kjenne til, for den betyr noe for skogbruket i Norge.

Les mer »


Større vogntog, mindre skatt i skogen

74 tonns vogntog, raskere utbedring av veinettet og skattefrie skogeier-investeringer: Stortinget skjerper skogmeldingen og demper verneambisjonene, skriver Nationen.

Les mer »


Veikart for treforedlingsindustrien

Treforedlingsindustrien i Norge har utarbeidet et veikart som beskriver mulighetene i bransjen mot 2050, og gir anbefalinger for hvordan man kan nå visjonen om grønn vekst gjennom innovasjon og fornybare råvarer.

Les mer »


Stortingets ulvepolitikk kan gjennomføres

I tråd med Bernkonvensjonen er det mulig å legge vekt på langt mer enn risikoen for at ulven dreper husdyr, slik regjeringen ensidig har vektlagt, skriver Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund på VGs nettsider i dag. 

Les mer »


Trefokus trekkes fram av Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd mener Trefokus er en viktig endringsaktør i utviklingen av den nordiske bioøkonomien.

Les mer »


Tømmer og marked 2017

Viken Skog arrangerer 16. februar seminaret «Tømmer og marked 2017». Dette seminaret ble arrangert første gang i fjor med snaut 200 deltakere. I år har Viken Skog mål om at en rekke sentrale politikere og ledere fra næringens virksomheter skal trekke 300 engasjerte deltakere fra hele næringskjeden. 

Les mer »


– Har juridisk åpning for å felle ulv

– Det er juridisk åpning for å gjennomføre Stortingets rovviltpolitikk, sa advokat Stein Erik Stinessen under et miniseminar om ulv i dag. Han slår fast at det er juridisk belegg for å felle ulvene som rovviltnemndene først åpnet for.

Les mer »


Seminaret Hjortevilt 2017

Landets kanskje viktigste seminar for formidling av ny kunnskap og reflekterte holdninger om hjortevilt blir arrangert på Hamar 29. og 30 mars 2017.

Les mer »


Stolte av skogen i Åmot

Åmot kommune i Østerdalen er en av landets ti største skogkommuner. Nå ønsker kommunen og skogeierne at åmotingene både skal få økt sin kunnskap om skogen og bli enda stoltere av den. En egen skog-brosjyre er derfor på vei ut til alle kommunens husstander, skoler og barnehager. 

Les mer »