Kaupanger kai åpnes 23. mars

Mandag 23. mars åpner landbruks- og matminister Sylvi Listhaug den nyutbygde Kaupanger tømmerkai i Sogndal. Utbyggingen er delvis finansiert av midler til tømmerkaier over LMDs budsjett.

Les mer »


Energi til 17 mill. eneboliger

Den årlige tilveksten av skogsbiomasse i Sverige er på ca. 85 000 000 tonn. Omregnet til energi tilsvarer dette ca. 425 terawattimer (TWh). Det er nok til 17 millioner eneboliger i året.

Les mer »


- Massivtre så langt øyet rekker

Den nye flerbrukshallen på Lisleby reiser seg i massivtre. - Det er morsomt å få lov til å bygge litt bedre enn vi pleier å gjøre, sier prosjektleder Nina Stene Wilhelmsen i Fredrikstad kommune til Fredriksstad Blad.

Les mer »


Blir "Nær truet"

Mandag 2. mars får vi foreløpige resultater fra den kommende rødlista for arter. En av forandringene er at både lirype og fjellrype blir tatt inn i den nye lista i kategorien "Nær truet".

Les mer »


For mange skogeierandelslag?

Biri Skogeierlag startet i forrige uke en debatt om hvordan skogeiersamvirket kan styrkes, gjengitt i Nationen 19. februar. I dagens Nationen kommenterer Skogeierforbundets styreleder Olav Veum utspillet og hilser debatten i egen organisasjon velkommen.

Les mer »


Hardere krav til midler mot snutebiller

Gransnutebilla tar godt for seg av nyutsatte granplanter, og mye har vært prøvd for å stoppe den. Nå kan det se ut til at denne kampen kan blir enda vanskeligere.

Les mer »


30 000 kbm i én båtlast

I forrige uke gikk 30 000 kbm trevarer på båt fra Varberg i Halland til Florida. Det var Södras største båtleveranse til virkeslager i USA noensinne. Båten "Kiwi Arrow" på vel 63 000 tonn dødvekt er også den største som har besøkt Varberg havn.

Les mer »


Stubbebryting forringer mangfoldet

De siste årene har det særlig i Finland og Sverige blitt brutt mye stubber etter hogst som råstoff for bioenergiproduksjon. Det viser seg ikke uventet at dette har negativ effekt på mange organismer som lever i død ved.

Les mer »


Etasjeskiller med gitterbjelker av tre med teknisk godkjenning

«Etasjeskiller med gitterbjelker av tre» har nå fått SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning Nr. 20427. Gitterbjelke er en fagverksbjelke som er satt sammen med spikerplater.

 

Les mer »


Bedre planlegging av skogsdrift

Skogkurs har lansert et nytt kurs i bedre planlegging av skogsdrift. Kurset fokuserer på arbeidsoppgavene som må utføres før, under og etter ei drift for å sikre en så effektiv og skånsom gjennomføring som mulig.

Les mer »


Har påvist 65-67 ulver i Norge

Ulveovervåkinga i Skandinavia pågår for fullt og det er så langt i vinter registrert 65-67 ulver innenfor Norges grenser. 34-36 av ulvene er kun registrert her i landet, melder Rovdata.

Les mer »


Skogbruket kan styrke klimaberedskapen

Klimaet er i endring, og flere naturkatastrofer vil gi store kostnader for samfunnet. Trær og skog kan påvirke omfanget av disse katastrofene, skriver Skog og landskap på nettsiden Forskning.no i dag.

Les mer »