Norske Skogs styreleder går av

Styreleder i Norske Skog varsler at han går av på ekstraordinær generalforsamling 10. august 2016, skriver DN.

Les mer »


Minneord om Helge Urstrømmen

Helge Urstrømmen døde brått mandag 11. juni, 59 år gammel. Helges død er et stort tap for hele Skog-Norge. Vi har mistet en person med et stort engasjement for skogen. 

Les mer »


Skogbruket i fokus under Arendalsuka

Skogeiersamvirket deltar aktivt under Arendalsuka, både med stand og seminar. Fredag 19. august vil det bli mye oppmerksomhet rund skog og jord. Hold av dagen og bli med!

 

Les mer »


Helge Urstrømmen er død

Glommens disponent Helge Urstrømmen har gått bort, 59 år gammel.

Les mer »


Ikke behov for nye bærekraftskriterier

Det er ikke behov for nye bærekraftskriterierier for fast biomasse fra skogen. Dette er det klare budskapet fra nordiske skogeiere til de nordiske landbruksministrene under møtet i Nordisk ministerråd i Finalnd forrige uke. 

Les mer »


Ny skogbruksleder i Indre Hordaland

Vestskog SA har tilsatt Torbjørn Flaat fra Evje som ny skogbruksleder i Indre Hordaland. 

Les mer »


Vil fjerne priskontrollen på skogeiendommer

I går kom forslaget fra Landbruks- og matdepartementet om endringer av priskontrollen.

– Skogeierforbundet er tilfreds med at priskontrollen for rene skogeiendommer er foreslått opphevet, sier Olav A. Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund. 

Les mer »


12 millioner til forskning hos Borregaard

Borregaard vil motta 12 millioner kroner fra Innovasjon Norge til prosjektet «Value added sugar platform». Prosjektet går ut på å utvikle produkter fra sukker med høy verdi. 

Les mer »


Et siste farvel med Helge Urstrømmen

En nær fullsatt Elverum kirke vitnet om at mange ønsket å ta et siste farvel med Helge Urstrømmen, da han ble bisatt i går 20. juli. Mange møtte også opp til minnesamvær på restaurant Forstmann etter bisettelsen.

Les mer »


Skogforskningen i vest jubilerer

Skogforskningen på Vestlandet fyller 100 år. Jubileet markeres med et heldagsseminar mandag 26. september i Universitetet i Bergens aula under Forskningsdagene i Bergen.

Les mer »


Nå kan du utdanne deg til å tenke grønt

Fra høsten er det mulig å studere Grønt Entreprenørskap.

- Dette er det første studiet i sitt slag på høyskolenivå, sier initiativtakerne.

Les mer »


– Vil gi flere engasjerte skogeiere

– Det nye forslaget om priskontroll og konsesjon innebærer en oppmyking og forenkling for de som ønsker å kjøpe og selge skog, sier Olav Veum styreleder i Norges Skogeierforbund.

Les mer »