SKOG22-rapporten på NRK Øst

NRK Øst har i i går et innslag om SKOG22-rapporten. Skogen i Hedmark og Oppland utgjør 28% av landets skogressurser, og nesten halvparten av all hogst for salg kommer fra Hedmark og Oppland.

Les mer »


Svake laksefangster i fjor

Den rapporterte fangsten av laks i 2014 ligger på omtrent samme nivå som i bunnåret 2013. For sjø- og elvefisket totalt ble det tatt 165 300 laks med en samlet vekt på 569 tonn.

Les mer »


Mulig å øke hogsten

Mengden hogstmoden skog vil øke fremover. Over halvparten av tilgjengelig hogstmoden skog de neste 30 årene vil komme på det sentrale Østlandet, skriver Skog og landskap i en ny rapport.

Les mer »


Ministerbesøk i 20 minus

På Viken Skogs invitasjon møtte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug opp i Sør-Aurdal forleden. I sprakende kulde gikk diskusjonen om skogsbilveier og tømmertransport generelt.

Les mer »


Skog22: Stort potensial for næringen

- I dag får regjeringen det forslaget til en helhetlig nasjonal strategi man har etterspurt. Skog22-strategien er en oppskrift på hvordan vi kan skape tusenvis av grønne arbeidsplasser og senke utslippene av klimagasser, sier adm. direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund.

Les mer »


Skogeiersamvirket tar markedsandeler

De siste ukene har www.skogeier.no stadig meldt om hogstrekorder i andelslagene. Skogeiersamvirket har i alt økt sin markedsandel av hogsten fra 68 prosent i 2013 til 73 prosent i 2014! 

Les mer »


Brev til statsminister Solberg om regnereglene for skog

Norges Skogeierforbund har, sammen med de andre organisasjonene i Verdikjeden skog og tre, sendt et brev til statsminister Solberg og en rekke andre statsråder vedrørende regnereglene for skog i en ny klimaavtale.

Les mer »


Hauk over hauk

Vinteren er bøygen for alle fugler og dyr. Snømusa slipper heller ikke unna. Den er en ekstrem musejeger, men har sine fiender.

Les mer »


Skognæringen må ta en nøkkelrolle i framtidsøkonomien

Skog- og trenæringen må ta en nøkkelrolle i den framvoksende bioøkonomien. Samtidig må den vise seg som en viktig aktør både for innenlands industrisatsing spesielt og i norsk økonomi generelt, særlig nå som oljenæringens bidrag i økonomien er raskt avtagende.   

Les mer »


Mangfoldet holder seg

Livsbetingelsene for skogens arter siden bestandsskogbrukets inntreden for 50-60 år siden er heller bedret enn svekket i svenske skoger, skriver prof. emeritus Dag Lindgren ved SLU.

Les mer »


Tre og fukt har et undervurdert energipotensiale

Ny forskning viser at norske baderom samlet sett kan redusere energiforbruket tilsvarende alle husstandene i Stavanger. Hemmeligheten er å utnytte treoverflater på en smartere måte, eller rettere sagt benytte gammel kunnskap på en moderne måte. 

Les mer »


Gudrun var et tidsskille

Ekstremvær har de fleste fått et forhold til. Nå i januar er det ti år siden orkanen Gudrun raste over Småland og la 75 mill. kbm i bakken. Svenskene bosatt der kan operere med et tidsskille: før og etter Gudrun.

Les mer »