To klekkinger av barkbiller

Insektforskere har i lang tid advart mot at en med varmere somre vil oppleve at billene mer regelmessig rekker å utvikle to generasjoner. I år er det således registrert to klekkinger av barkbiller helt nord til Norrland i Sverige.

Les mer »


Nye tømmerkaier får tilskudd

Landbruksdirektoratet har nå gitt tilsagn om tilskudd til utbygging av to nye tømmerkaier, en i Telemark og en i Rogaland. Kaiene skal ferdigstilles innen utgangen av oktober 2016.

Les mer »


Her er skog- og klimaforedragene

Presentasjonene til de seks foredragsholderne på Skog og landskap og Skogeierforbundets skog og klima-seminar på Ås 17. september, er nå samlet og kan leses her.

Les mer »


Finland verner statlig skog

Barskogvern er også en del av finsk skogbruks hverdag. Nå er det vedtatt at Finland skal verne 130 km2 statlig eid skog.

Les mer »


Lisensjakt på ulv fra 1. oktober

Perioden for lisensfelling av ulv starter 1. oktober. Rovviltnemnda i region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) har vedtatt en kvote på to – 2 – dyr felles for hele regionen.

Les mer »


For mange gamle ovner

Totalt er det vel 2,5 mill. ildsteder i Norge. I boliger er det én million ovner med gammel teknologi. Ovner med ny teknologi øker i antall, men det tar lang tid før de gamle er byttet ut. Det påvirker luftkvaliteten og energiutnyttelsen.

Les mer »


Krepsepest i Rødenessjøen

En signalkreps med krepsepest har nylig blitt fanget i Rødenessjøen i Haldenvassdraget. Dette vil trolig bety slutten for edelkreps i sjøen og øke spredningsrisikoen i hele vassdraget.

Les mer »


Snøbrekk som billemat

I februar i år falt det en halv meter snø ved rundt null grader i granskogen nord og vest for Oslo. Skog og landskap har i etterkant registrert omfanget av billeangrep i de utsatte områdene, og funnet at skadene er mindre enn fryktet. Mulige insektskader er således ikke noen grunn til å sette i gang omfattende avvirkning av granskog i hogstklasse 3 og 4 i dette området.

Les mer »


Hva lærte svenskene av "Gudrun"?

Ekstremværet «Gudrun» raste over Sør-Sverige i januar 2005, og i kjølvannet oppstod det raskt oppfatninger relatert til selve skogbehandlingen forut i omløpet.  Hvorfor ble utfallet av stormen så ille som det ble?

Les mer »


Sverige: 85 mill. kr til skogsprosjekter

Forskningsrådet Formas i Sverige  bevilger 85 mill. SEK til 21 prosjekter for forskning på nye produkter og biomasse fra skogen. - Skogindustrien må  stille om fra tradisjonell produksjon til en variert fremstilling av biobaserte produkter, sier Gia Destouni i Formas.

Les mer »


God PEFC-film

PEFC Sverige har laget en kort og instruktiv film om hva som skjer i tømmerskogen i forbindelse med en PEFC-sertifisering. Hva betyr det for skogeieren? Se filmen og finn ut av det. Den er å anbefale!

Les mer »


Massiv Lust fikk den første Nordiske treprisen

Massiv Lust fikk den nyetablerte Nordiske treprisen under Forum Holzbau Nordic i Trondheim 25. september. Selskapet får prisen fordi at produksjonen deres bidrar til det bygges mer i tre i Norden. 

Les mer »