Rekordtilvekst i norske skoger

Etter en økning på 26 prosent de siste 10 årene står det nå tømmer tilsvarende 942 millioner kubikkmeter trevirke i skogene våre, viser tall fra Landsskogtakseringen/SSB. Den totale årlige tilveksten var 26,1 millioner kubikkmeter, det høyeste som noen gang er beregnet.

Les mer »


Frp vil bli det nye skogpartiet

Per Sandberg varsler via dagens Nationen at Fremskrittspartiet tar mål av seg om å bli det nye «skogpartiet» i Norge. Uttalelsen kommer etter et møte mellom Frps nestleder og Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund.

Les mer »


Skogeierne forventer milliardinvesteringer

Skognæringa ventar milliardinvesteringar og klimastiftinga Zero jublar over framtidig klimagassreduksjon etter varslar om bygging av bioetanolfabrikk på Follum, skriver Nationen i dag.

Les mer »


Miljøvennlig biodrivstoff fra skog hever ambisjonsnivået i miljøpolitikken

Det finske energiselskapet St1 har inngått en intensjonsavtale med Treklyngen om å produsere biodrivstoff basert på norsk skogsråstoff på Follum ved Hønefoss. 

Les mer »


Dale varsler tiltak i statsbudsjettet

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale viser til arbeidet med statsbudsjettet for 2017, og varsler at det der kan komme endringer i skogfondsordningen.

Les mer »


Yngve Holth konstituert

Styret i Glommen konstituerte i går avdelingsleder Yngve Holth som daglig leder av Glommen Skog inntil videre.

Les mer »


Arendalsuka - 100 påmeldte

Vil du være med på seminar om skogbrukets og jordbrukets rolle i det grønne skiftet, må du skynde deg. Seminaret er nesten fulltegnet.

Les mer »


Skogfamilien viser seg fram på Dyrsu'n

Skogtunet på Dyrsku'n i Seljord har tradisjonelt vært en grønn luge der man kan trekke seg tilbake og nye en kopp nytraktet bålkaffe og litt skogprat. På årets arrangement, der Dyrsku'n feirer sitt 150-års-jubileum, har bl.a. Skogeierforbundet, Skogselskapet og VelgSkog, slått seg sammen med andre utstillere for å markere skogen enda tydeligere. Lørdagen blir det dessuten debatt om "Det grønne skiftet".

Les mer »


Stopper AT Skogs oppkjøp av NEG Skog

Nærings- og fiskeridepartementet er enig med Konkurransetilsynet i at AT Skogs oppkjøp av NEG Skog skal forbys, heter det i en pressemelding fra departementet.

 

Les mer »


Moelven med 175 millioner i andre kvartal

– Vi må faktisk tilbake til før finanskrisen – altså i året 2007 – før vi finner bedre resultat. Jeg er godt fornøyd og takker alle ansatte for innsatsen, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Les mer »


Frykter ny sykdom på hjortevilt

Sykdommen Chronic Wasting Disease ble for første gang påvist i Norge i vår. Under høstjakta bes jegere om å levere inn hele hoder fra både elg, hjort og rein.

Les mer »


Industrien trenger skogen som råstoff i det grønne skiftet

Norsk industri vil trenge skogen både for å produsere bygg- og anlegg av massivtre og som innsatsfaktor i metallproduksjon. Dette var hovedbudskapet fra store industriaktører som Veidekke Entreprenør og Elkem under et seminar om skogens muligheter i det grønne skiftet, under Arendalsuka.

Les mer »