Nødvendig å suppleringsplante

Skog langs hele kysten fra Vest-Agder til Bodø fikk store tørkeskader sist vinter . Nå har Landbruksdirektoratet summert opp, og funnet at det er behov for suppleringsplanting av ca. 2 millioner planter.

Les mer »


Biodrivstoff på tanken

Fra mars 2015 vil flyene fra Gardermoen delvis gå på biodrivstoff. Gardermoen vil være den første flyplassen i verden som gjør innblanding av fornybart biodrivstoff til en vanlig operasjon.

Les mer »


Savner skogtiltak

-KrF, Ap og Sp trykker nå på for å få til det Høyre ivret for i opposisjon, mens Høyre har satt det store grønne skiftet på vent.  Det sier administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund i Nationen i dag.

Les mer »


Emma Berglund til Nordic Family Forestry

Emma Berglund (27) fra Uppsala er ansatt som Nordic Family Forestrys nye representant og skogpolitiske rådgiver i European Forestry House i Brussel. Hun tiltrer stillingen 5. januar 2015.

Les mer »


For få skogbruksplaner

Oppdaterte skogbruksplaner hos skogeiere i Nordland er sjelden vare. Bare syv av 44 kommuner har en tilfredsstillende dekning av skogbruksplaner med miljøregistreringer. Skogeiere som er interessert i skogbruksplanlegging, bør henvende seg til Allskog eller hjemkommunen.

Les mer »


SP med storsatsing på skog

Som en del av sitt forslag til statsbudsjett for 2015 la Senterpartiet i dag frem forslag til en egen «skogpakke» for reduserte klimagassutslipp, økt aktivitet i skognæringen og etablering av ny miljøindustri.

-Dette er en pakke som gir enorme reduksjoner i klimagassutslippene, økt aktivitet i hele skognæringen og som gir grunnlag for etablering av ny miljøindustri, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein.

Les mer »


Ap satser på skognæringen

Også Arbeiderpartiet kommer med en satsing på skognæringen i sitt alternative budsjett.

- Det er fantastisk at parti etter parti nå legger frem helhetlige og kraftfulle pakker for å utnytte de fantastiske mulighetene for verdiskaping og klimagassreduksjoner som norsk skognæring har, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Les mer »


Vilt på viltkamerafronten

Hvor mange viltkameraer som for tida står ute i skog og mark, er det ingen som vet – ut over at det er veldig mange. Så mange at Datatilsynet er bekymret.

Les mer »


Elgbeitetaksering

Hva må ligge til grunn for en mest mulig riktig forvaltning av elgstammen? Det naturlige svaret er beitesituasjonen. Glommen Skog SA har nylig gjennomført et prosjekt med vurdering av takstopplegget og hva taksten må innbefatte for at de skal være et godt redskap for en best mulig elgforvaltning, både biologisk og geografisk.

Les mer »


I kø for motorsagoppplæring

Svenskene må fra 1. januar neste år forholde seg til strengere krav for å bruke motorsag. Dette har ført til kø for å ta de nødvendige kurs, selv om de strengere kravene i første rekke gjelder for ansatte i bedrifter.

Les mer »


På vei nordover

Gransnutebilla er på full fart nordover i Sverige. Den er nå så langt nord som til sør i Norrland, men foreløpig er det primært for de søndre og kystnære områdene at forskerne roper et varsko.

Les mer »


Liten fugl på avveie

Høsten er trekktid for bevingede vesener. Noen drar langt, noen drar kort – og noen havner helt ut av kurs. Det gjorde svartstrupesteinskvetten som forleden dag fant det passende å stikke innom Øvre Eiker i Buskerud.

Les mer »