Naturindeksen åpner for misbruk

Naturindeksen for Norge som ble lansert i dag viser at skogindeksen øker. Dette underbygger at det går bedre for det biologiske mangfoldet i skog, påpeker Nils Bøhn, direktør i Norges Skogeierforbund.

Les mer »


Viktige signaler om biodrivstoff

-Det er gledelig at Stortinget igjen tar rollen med å presse på for økt bruk av biodrivstoff ved å varsle at omsetningspåbudet trappes opp til 7 prosent fra 1. januar 2017, men enda viktigere er signalene at man ønsker å legge om fra bruk av matplanter til mer klima- og ressursvennlige kilder, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund Erik Lahnstein

Les mer »


Budsjettforlik sikrer gode generasjonsskifter

Avtalen som er inngått mellom KrF, Venstre og regjeringspartiene i Stortinget om statsbudsjettet for 2016 medfører at det ikke blir innført gevinstskatt ved overdragelser av landbrukseiendommer i familien, slik regjeringen hadde foreslått. Budsjettavtalen sikrer også at det særskilte innovasjonsprogrammet for økt bruk av tre blir videreført og at det tilføres 22,5 millioner ekstra til bygging av tømmerkaier.

Les mer »


Sats på norske grantrær

Det er oppfordringen som kommer fra Norges Naturvernforbund i disse førjulstider.

Les mer »


Sp reverserer generasjonsskatten

Senterpartiet la i går fram sitt alternative forslag til statsbudsjett for 2016. Senterpartiet  vil beholde fritaket for gevinstbeskatning ved omsetning av eiendommer innen familien.

 

Les mer »


Prioriterer skogsveier, kystskog og utdanning

Fordelingen av årets penger via Landbrukets utviklingsfond, såkalte LUF-midler, til skogbruk for 2016 er nå klar. Av 214 millioner går 104 millioner til bygging av skogsveier. Kystskogbruket og «Velg Skog» er også prioritert, mens støtten til skogbruksplanlegging kuttes med 5 millioner.

Les mer »


Rødlista viser at det går bedre i skogen

– Den norske rødlista for arter 2015 som ble lansert i dag, viser en positiv utvikling for skoglevende arter. Et stort antall skoglevende arter er tatt ut av rødlista eller nedklassifisert. Dette skyldes økt kunnskap og at tilstanden i skogen økologisk sett har blitt bedre, sier direktør Nils Bøhn i Norges Skogeierforbund.

Les mer »


Master om bøk årets beste

– Dette var stort og uventet, strålte Elisabeth Schmidt som stakk av med 100 000 kroner for beste masteroppgave da Skoglauget hedret årets masterstudenter på skogfag ved NMBU.

Les mer »


Samarbeider om nytt transportselskap

Viken Skog går sammen med flere transportører på Østlandet om å danne et felles transportselskap med rundt 120 tømmerbiler. Viken Logistikk AS vil være operativt fra 1. januar 2016.

Les mer »


Rødlisting betyr ikke fredning

Lirype, fjellrype, hare og ærfugl er blant de jaktbare artene som nå suser inn på Artsdatabankens rødliste. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har lenge advart om rypas bestandsutvikling, og håper nå på mer fokus fra forvaltningen.

Les mer »


Gratis RECO-kurs for lærlinger

Skogkurs inviterer til gratis RECO-kurs for lærlinger, mandag 7 desember. Teoridagen legges til Solør Videregående avdeling Sønsterud. 

Les mer »


Stadig mer ut av landet

På de 15 årene siden 2000 er eksporten av tømmer fra Norge nesten syvdoblet. Importen er mer enn syv ganger mindre. De største handelspartnerne er stadig Sverige og Tyskland.

Les mer »