Prioriterer byråkrati framfor konkrete tiltak

I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen at det omdisponeres midler fra konkrete miljø- og klimatiltak til offentlig administrasjon. Dette er en oppsiktsvekkende prioritering fra en blåblå regjeringen, påpeker Nils Bøhn i Norges Skogeierforbund.

Les mer »


Misforstått skogvern

Misforstått skogvern, skriver ansvarlig redaktør i ANB, Kjell Werner, i en kommentar til Stortingets vedtak om å øke skogvernet til 10 prosent. Vi gjengir lederen nedenfor:

Les mer »


Viken Skog søker skogbruksledere område Vest

Viken Skog har behov for flere skogbruksledere i fylkene Vestfold og i grensene mot Buskerud.

Les mer »


Vedtekter for skogbilveger

Veglag som bruker Skogeierforbundets normalvedtekter vil kunne godkjennes som skattefrie organisasjoner dersom inntekter fra bompenger, årsavgifter fra hytteeiere osv. ikke utgjør mer enn 50 % av veglagets inntekter eller overstiger kr 70 000. 

Les mer »


Naturmangfoldmeldingen vedtatt

Stortinget debatterte i dag naturmangfold-meldingen. Senterpartiet var det eneste partiet som stemte mot å tallfeste et mål for skogvernet. 

Les mer »


Mer oljeboring og økt vern av skog – hvor ble det grønne skiftet av?

Alle mener vi skal gå mot et mer bærekraftig samfunn. Vi skal redusere våre klimagassutslipp, og vi skal erstatte produkter basert på fossile- og ikke fornybare kilder med fornybare. I tillegg trenger Norge nye grønne arbeidsplasser. Dette er vi enige om, skriver Olav A. Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund i et leserinnlegg som vi gjengir her:

Les mer »


Stortinget med sjokkmelding til skogbruket

10 % skogvern og signaler om omfattende båndlegging av arealer etter andre lovbestemmelser er resultatet av energi- og miljøkomiteens behandling av naturmangfold-politikken. Dette er både overraskende og sjokkerende, sier direktør Nils Bøhn i Norges Skogeierforbund.

Les mer »


– Noen synes nok jeg er irriterende positiv

Å få gjennomført skogpolitikk, tar lang tid. Å få hogstklar skog, tar enda lenger tid. – Jeg er ikke spesielt tålmodig, men jeg klarer å se de lange linjene, sier styrelederen i Norges Skogeierforbund. Førstkommende onsdag (1. juni) holder han sin årsmøtetale for Norges Skogeierforbund.

Les mer »


Skal forske på drivstoff fra skog

Et nytt senter for miljøvennlig energi åpner ved NMBU Ås. Senteret har som mål å oppnå 30 prosent lavere produksjonskostnader for biodrivstoff. Denne uken feiret forskere og landbruksministeren nyheten med kake i bioraffineringslaboratoriet.

Les mer »


Ber om kompensasjon for ulvetap

- Det er viktig å huske på at ulv ikke bare handler om miljøpolitikk. Dette berører også en næring. Dagens ulvepolitikk har store konsekvenser for grunneiere som taper på bortfall av jaktinntekter, sa Erik Lahnstein, under gårsdagens ulvehøring i næringskomiteen. 

Les mer »


Mange ville bli «Skogens brannvoktere»

Til tross for dårlige værmeldinger ble det mye folk og stor aktivitet på Skogbranndagen på Sognsvann i Oslo i går 22. mai. Barna fikk prøve seg som brannslokkere, og teste utstyr som brann- og redningsetaten bruker på sine oppdrag. Mange av barna besto også testen som gjør at de kan smykke seg med tittelen «Skogens brannvoktere».

Les mer »


Flertall for å verne 10 prosent av skogen

NTB og flere aviser melder nå at det skal være flertall på Stortinget for å verne 10 prosent av den norske skogen

Les mer »