Hjortetviltet 2015 rundt hjørnet

Den 25. utgaven av tidsskriftet Hjorteviltet kan bestilles nå. Nesten tredve artikler med stoff fra hele landet er samlet i 2015-utgaven.

Les mer »


NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi

Fra og med 1. juli i år er de tidligere institusjonene Norsk institutt for skog og landskap, Bioforsk og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning slått sammen til ett stort institusjon kalt Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Les mer »


Södra og bioenergi

Sist høst startet Södra et arbeid med å effektivisere omsetningen av GROT fra innsamling av hogstavfall til det å få biobrenselet til varmeverk. Nå er arbeidet avsluttet, og man har gjort avtaler med 16 entreprenører innen produksjon av skogsbiobrensel.

Les mer »


Havass inviterer Glommen til fusjonsforhandlinger

Styret i Havass Skog SA har etter en samlet vurdering av flere alternativer for veien videre, besluttet å invitere Glommen Skog SA til fusjonsforhandlinger. 

Les mer »


Lavere etterspørsel og styrket dollar

Prisene på bartretømmer har falt markant i viktige markeder verden rundt gjennom første kvartal 2015, og størst er - ifølge Wood Resource Quarterly, nedgangen i Nord-Amerika og Europa.

Les mer »


Radikal reduksjon av energibruk i bygninger

Treoverflater og smarte teknologier gir holistisk kontroll av innemiljø og energisparing i bygg.

Les mer »


Ny direktør i NHO Mat og Drikke

Petter Haas Brubakk er ansatt som administrerende direktør i NHO Mat og Drikke. Brubakk kommer fra stillingen som områdedirektør for næringspolitikk i NHO.

Les mer »


Linnea – furuskogbunnens vakre, uanselige

Linneaen som var favorittblomsten til den store, svenske botanikeren Carl von Linné (1707-1778), vokser i ellers relativt skrinn furuskog side om side med for eksempel tyttebær.

Les mer »


Mai kulde gjør bondens lader….

Det heter seg at mai kulde gjør bondens lader fulde. I så fall ser det godt ut for avlingene i Sør-Norge i år ettersom meldingene fra Meteorologisk institutt lød på at det – pga. en kjølig mai og første del av juni, var fem ganger så mye snø i fjellet midt i juni som i et normalår.

Les mer »


På det jevne for laksefiskerne

Laksefiskerne i landets mange lakseførende elver har ikke hatt altfor mye å juble for så langt i sesongen. Ifølge Laksebørsen var det pr. 23.06 kun tatt én laks over 20 kg, og gjennomgående har de første laksene vært relativt småfalne.

Les mer »


Kvinner i Skogbruket inviterer til samling

Kvinner i Skogbruket er en organisasjon som ønsker å motivere og engasjere jenter som har interesse for skog. 28. - 30. august holder de landsmøte og temakonferanse i Hareid i Møre og Romsdal.

Les mer »


Næringsminister Mæland besøkte Treklyngen

– Jeg har følelsen av å ha en drømmedag på Hønefoss, sa næringsminister Monica Mæland da hun ankom Treklyngen i forrige uke. Her fikk hun høre om Viken Skogs planer for biokullfabrikk, pågående prosesser og andre prosjekter som er i støpeskjeen.

Les mer »