Glommen Skog søker skogbruksleder

Glommen Skog søker skogbruksleder til sitt innkjøpsområde i Indre Østfold og Follo. 

Les mer »


Skogeierforbundet søker nye medarbeidere

Vi trenger flere folk på laget for å møte nye og spennede utfordringer i det grønne skiftet og søker derfor etter tre nye rådgivere på områdene industrielle rammevilkår, grunneierrett og kommunikasjon.  

Les mer »


Skjerpet konflikt om ulv

Ulvemeldingen skjerper en allerede en sterk konflikt mellom bygdefolk og sentrale myndigheter, mener Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund.

Les mer »


Høring om ulv på Stortinget

I dag var det høring om ulv på Stortinget. Norges Skogeierforbund ga klart uttrykk for at det ikke er ønskelig med ulv i Norge.

Les mer »


Sparer titalls millioner på bru-gransknign

Over 8.900 fylkesveibruer har i rekordfart blitt godkjent for 60 tonn tunge vogntog. Skogeierne jubler for billigere og mer miljøvennlig tømmertransport.

Les mer »


Skog og skatt

I en kronikk som sto på trykk i Nationen sist lørdag, gis det en oversikt over Skogeierforbundets standpunkter i noen aktuelle skattespørsmål. Kronikken gjengis nedenfor.

Les mer »


Hogsten øker i første kvartal

Det ble i alt hogd 2,7 millioner kubikkmeter tømmer i 1. kvartal i 2016. Det er 2 prosent mer enn i samme kvartal året før. Tømmerprisen gikk imidlertid ned med 7 prosent i samme periode, skriver SSB.

Les mer »


Nystiftet forening for Industrialisert Trebyggeri

Foreningen for Industrialisert Trebyggeri ble stiftet under et møte på Gardermoen 26. april. Foreningen, som består av produsenter av elementer, massivtre og moduler, er ivrig etter å komme i gang for å løse felles utfordringer og å gjøre hverandre enda bedre, heter det i en pressemelding fra foreningen.

Les mer »


Den nasjonale konferansen for trearkitektur

Den 4. nasjonale konferansen for trearkitektur går av stabelen 8. juni. Konferansen har etablert seg som det nasjonale møtestedet for alle som er opptatt av dagens og morgendagens fremragende norske trearkitektur. 

Les mer »


Tapte nær 9,4 mill kroner etter rettstvist

Glommen Skog valgte å bokføre et tap på nær 9,4 millioner kroner i regnskapet for 2015. Bakgrunnen er en kontraktstvist med selskapet WoodNor, hvor Glommen i januar i år tapte en kontraktstvist i Sør-Østerdal Tingrett.

Les mer »


Vi må bygge skogen som merkevare

Styreleder Egil Magnar Stubsjøen brukte hele sin årsmøtetale på behovet for å styrke skogeiernes grunneierrett. – Vi må bygge skogen som merkevare, noe som i praksis betyr at vi må endre fokus, gjøre spissere prioriteringer og se på hvordan vi organiserer arbeidet internt, sa Stubsjøen til årsmøtet.

Les mer »


Borregaard får 25 millioner fra EU

Borregaard har mottatt tilsagn om støtte på 25 millioner Euro (232 millioner kroner), til utvikling og kommersialisering av Exilva, Borregaards mikrofibrillære cellulose, skriver selskapet i en pressemelding.

Les mer »