Markerte grønt skifte

KrF presenterte i dag sitt alternative budsjett, som inneholder mange gode tiltak som vil gi økt aktivitet i skogen, reduserte klimautslipp, og muligheter for å etablere ny miljøindustri. Norges Skogeierforbund, NHO Transport og Logistikk og Nobio arrangerte i den forbindelse en markering foran Stortinget.

Les mer »


Hurra for KrF og det grønne skiftet!

Som en del av sitt forslag til statsbudsjett for 2015 la KrF i dag frem forslag om en rekke tiltak for reduserte klimagassutslipp, økt aktivitet i skognæringen og etablering av ny miljøindustri.

- KrF har en konkret og god oppskrift for å forsere det grønne skiftet i norsk økonomi i tråd med det som Stortinget har vedtatt i Klimaforliket, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Les mer »


Felles opprop om biodrivstoff

Norges Skogeierforbund, NHO Logistikk og Transport, Nobio og Zero har gått sammen om et felles brev der de oppfordrer til å satse på 2. generasjons biodrivstoff.  Produksjon av 2. generasjons biodrivstoff er viktig for klimagassreduksjoner og industrietablering, skriver organisasjonene.

Les mer »


Mer penger til veg

Landbruksdepartementet har fastsatt fordelingen av midler over Landbrukets utviklingsfond - såkalte LUF-midler for 2015. Det er satt av over 100 millioner kr til vegbygging og drift med taubane.

 

Les mer »


Ny virkessjef i Mjøsen

Stefan Mattsson (46) er ansatt som ny virkessjef i Mjøsen Skog. Mattsson kommer fra stillingen som produksjons- og råvaresjef ved sagbruket Hedlunds Timber AB i Dalarna.

Les mer »


Södra oppgraderer

Södra er i gang med arbeidet for å oppgradere sine tre massefabrikker i Sverige. De totale investeringene lyder på vel 4,8 mrd. SEK.

Les mer »


Høyeste avvirkning på 25 år

Ikke siden slutten av 1980-tallet har det vært så høy hogstaktivitet i norske skoger som i år. Etter tredje kvartal lyder det samlede hogstkvantumet på 7,48 mill. kbm, 615 000 kbm mer enn i fjor.

Les mer »


Åtsler i skog er mat for rovviltet

Hovedspørsmål rundt slakteavfall i skogen er blant annet hvor lenge dette blir liggende, i hvilken grad det råtner før rovviltet får spist det opp, hvor attraktivt det er som råttent/fordervet avfall, og hva som kan gjøres for å holde slakteavfallet unna rovviltet, lenge nok til at det blir unyttbart når rovviltet helst kunne trenge det.

Les mer »


Tid for vegbygging

Landbruksdepartementet har fastsatt fordelingen av midler over Landbrukets utviklingsfond - såkalte LUF-midler for 2015. Det er satt av over 100 millioner kr til vegbygging og drift med taubane.

Les mer »


Treelementer til renovering gir gode resultater

Å rehabilitere eller etterisolere utvendig med prefabrikerte treelementer har stort potensial. Energieffektiviteten kan bli svært god med riktig ventilasjon, viser ny forskning fra SINTEF Byggforsk.

Les mer »


Tømmermåling via fotoweb

Tømmer er blitt vurdert eller «målt» til alle tider og  de siste 100 årene innenfor stadig strammere rammer hva gjelder hvordan tømmeret praktisk er blitt målt. I dag er tømmerklaven «long gone» til vanlig måling. Fototeknologien har for alvor kommet inn, og stikkordet er Fotoweb.

Les mer »


Takserer skogen digitalt

Gjennom satellitt- eller flyfoto og GIS kan man i dag kartlegge og få oversikt over tilstanden i store skogområder. Dette er verktøy som blant annet kan hjelpe skogeieren til raskt å få oversikt over omfanget av syk og skadet skog, eller for bedre å planlegge når og hvor det bør hogges. 

Les mer »