Gunnar Lien skal lede Statskog

Gunnar Lien er ansatt som ny administrerende direktør i Statskog. Lien kommer fra stillingen som rådmann i Namsos kommune.

Les mer »


Norske Skog: fortsatt god drift

Sterk etterspørsel etter Norske Skogs produkter i alle regioner resulterte i høy kapasitetsutnyttelse og et netto resultat i tredje kvartal på NOK 190 millioner. Dette bekrefter den langsiktige trenden med god drift. Så langt i år er netto resultatet NOK 430 millioner.

Les mer »


Torp og Hambro om ulv og el-sykler

I programmet Torp på NRK blir Direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro, intervjuet av Ole Torp om en rekke aktuelle spørsmål.

Les mer »


Debatt om skogbruket i Norge

Er skogbruket i Norge miljøvennlig, spør journalist Anne Synnevåg i programmet Ekko på NRK P2.

Ja, sier direktør i Norges Skogeierforbund, Nils Bøhn. Nei, sier skogbiolog i WWF, Trude Myhre. 

Les mer »


Øker avstanden til Sverige og Finland

Norges Skogeierforbund er kritisk til regjeringens skogmelding, som ble presentert i dag. Meldingen er for lite ambisiøs og gir ikke skognæringen eller treindustrien de nødvendige virkemidlene som trengs for å ta de store skogressursene i bruk til å skape ny nasjonal industri eller til å gjøre skogen til en viktig bidragsyter i klimakampen.  

Les mer »


Skogeierforbundet på høring i finanskomiteen

Tømmerkonto eller gjennomsnittsligning, skattefritak for erstatninger ved frivillig vern for sameier, formuesskatt og biodrivstoff var noen av temaene Skogeierforbundet tok opp på høring med finanskomiteen i dag. 

Les mer »


Grønn konkurransekraft

Grønn konkurransekraft kommer ikke av seg selv. Det må gis rammebetingelser som øker råstoff-utnyttelsen og styrker verdiskapingen i Norge, skriver Verdikjeden Skog og Tre i sitt innspill til statsbudsjettet for 2017.

Les mer »


- Skogmelding uten strategi

Den etterlengtede skogmeldingen ble lagt frem i Hunton sine fabrikklokaler på Gjøvik fredag. Regjeringen lover fortsatt økt satsing på infrastruktur, skatt og nytt mandat for Investinor. Skognæringen på sin side etterlyser nye virkemidler og en helhetlig strategi.

Les mer »


Testing har gitt to nye funn

Dugnaden for å kartlegge CWD, eller skrantesyke, har så langt gått bra. Rundt 6000 dyr er testet, noe som har resultert i to nye funn hos villrein.

Les mer »


Konferanse for trearkitektur

Den 4. nasjonale konferansen for trearkitektur går av stabelen 16. november. Konferansen har etablert seg som det nasjonale møtestedet for alle som er opptatt av dagens og morgendagens fremragende norske trearkitektur. 

Les mer »


Venstre vil ha mer biodrivstoff fra skogen

Regjeringen har i dagens framlagte forslag til statsbudsjett gått inn for å øke innblandingen av biodrivstoff fra 5,5 til 7 prosent, og at mer av biodrivstoffet må komme fra skogen. Venstre vil gå lenger og vil kreve en langsiktig opptrappingsplan i de kommende budsjettforhandlingene.

Les mer »


Endrer mandatet til Investinor

Regjeringen foreslår å endre mandatet til Investinor slik at selskapet lettere skal kunne investere i skognæringen i framtiden. Det kom fram på et møte Norges Skogeierforbund v/Erik Lahnstein hadde i dag med næringsminister Monica Meland (H) og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp).

Les mer »