Skogpolitisk rådgiver til Brussel

De nordiske skogeierorganisasjonenes forbund, NSF, er en sammenslutning av nasjonale skogeierorganisasjoner i Norden. Norge er representert ved Skogeierforbundet. NSF søker nå etter en skogpolitisk ekspert til Brussel.

Les mer »


Fornuftige endringer i konsesjonsloven

- Norges Skogeierforbund har fått godt gjennomslag for vårt syn når flertallet på Stortinget nå opphever priskontrollen på rene skogeiendommer og ønsker å videreføre konsesjonsloven, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund. 

Les mer »


Grønn og lønnsom boligsatsing

Moelven ASA tenker nytt og satser på leilighetsmarkedet i form av boligmoduler.

- Urbaniseringen gjør industriell boligbygging i tre til en vekstnæring. Vi ser et stort potensiale i markedet, sier Lars Brede Aandstad, sjef for Moelven Modulbygg.

Les mer »


Nye signaler om formuesskatten

Regjeringspartiene og Venstre og KrF er villige til å drøfte en ny modell der definisjonen av såkalt "arbeidende kapital" utvides kraftig og fritas for formuesskatt, skriver Dagens Næringsliv.

Les mer »


Ikke skill jord og skog

Bondelaget advarer sterkt mot å skille mellom jord og skog når det gjelder priskontroll på landbrukseiendommer. -Et slikt forslag betyr i praksis at man legger opp til en splittelse av gårdsbruka. Det er mange grunner til å advare mot dette, skriver generalsekretær i Bondelaget, Per Skorge i et leserinnlegg i avisa Østlendingen.

Les mer »


Datoene satt for årets Skog og Tre

Årets Skog og Tre arrangeres 2. og 3. juni på Thon Hotel Oslo Airport. Konferansen er årets største fagsamling for skog- og trenæringen. 

Les mer »


Ny brosjyre om ferdsel i friluft

 

Norges Skogeierforbund har utarbeidet en ny friluftsbrosjyre i samarbeid med flere andre organisasjoner. Målet er å veilede grunneiere og alle som legger til rette for friluftsliv.

Les mer »


Priskontrollen for skogeiendommer oppheves

Et flertall på Stortinget er nå enige om å fjerne priskontrollen ved salg av rene Skogeiendommer. – Vi har fått godt gjennomslag for vårt syn i Stortinget, sier Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund, fornøyd.

Les mer »


Moelven tenker nytt og øker fortjenesten

Etter omstillinger i flere ledd økte Moelven ASA driftsinntektene med ti prosent i 2015 og endte på en årsomsetning på 9,7 milliarder kroner.

– På norsk side har vi hatt fokus på hele skog- og trenæringen, sier konsernsjef Morten Kristiansen.

Les mer »


Bønder satser fortsatt på biovarme

På tross av vedvarende lav strømpris er interessen for å satse på bioenergi stor blant norske bønder. Det viser resultatene fra bioenergiprogrammet i 2015.

Les mer »


Biovarmeanlegg vant Bygdeutviklingsprisen 2015

Tor Oxhovd Svalesen, som står bak selskapene Stølslie Biovarme AS og Valdres Biovarme AS fra Oppland, stakk av med seieren om den nasjonale bygdeutviklingsprisen til Innovasjon Norge for 2015.

Les mer »


Hvem bør få prisen for Årets Trebyggeri 2015?

Hvem fortjener å bli hedret for det beste trebyggeriet i 2015? Dette spørsmålet går nå ut fra Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien, som samarbeider om å dele ut prisen. Har du gode kandidater kan du melde inn disse til vurdering innen 5. februar.

Les mer »