Mer tømmer i skogen

Etter Landsskogtakseringens siste beregninger står det nå 912 millioner kbm i skogene våre. Volumet øker jevnt og trutt, mens tilveksten ligger på samme nivå som for ti år siden.

Les mer »


Alt i rute på Treklyngen

Prosjektene på Treklyngen er i rute. Rivingen av den gamle papirfabrikken på Follum vil gå med overskudd. Bare det siste halvåret er det solgt metaller for 7 millioner kroner mer enn budsjettert, melder Viken Skog.

Les mer »


Lignin er uutnyttet

Ligninet i vedens cellevegger er ennå uutforsket og nesten uutnyttet. Forskerne ved det amerikanske energidepartementets nasjonale laboratorium mener å ha funnet en metode for å bryte ned ligninet til forskjellige stoffer som kan brukes til framstilling av nye materialer og kjemikalier.

Les mer »


Ber om mer penger til skogvern

- Både skogeiere og vernemyndigheter har behov for forutsigbarhet, slik at verneprosesser kan foregå kontinuerlig uten usikkerhet om erstatninger, sier Erik Lahnstein, adm. direktør i Norges Skogeierforbund.

Les mer »


Når er en skogbrann stor?

I areal er skogbrannen i Västmanland med sine 150 km2 den største i Norden på to hundre år. Det er likevel lite i forhold til de virkelig store brannene rundt om i verden. I Northwest Territories i Canada brant 6500 km2 i sommer!

Les mer »


Nye produkter fra skogen

Proteiner i fiskefôr kan byttes ut med et biprodukt fra skogindustrien, Single Cell Protein. Produksjonsprisen ligger langt under prisen for fiskemel, heter det fra bioraffineriet SP Processum.

Les mer »


Ni bjørner kan felles

Ni bjørner kan felles i lisensperioden i høst. Lisensfelling er skademotivert og kan iverksettes for å forhindre framtidige skader på husdyr og tamrein. Felling omfatter i hovedsak hanner som oppholder seg i prioriterte beiteområder.

Les mer »


Flere ryper igjen

Statskogs tellinger av rypebestanden for 2014 viser en oppgang for andre år på rad. Det er observert flere ryper i de fleste områder i landet.

Les mer »


Norsk trearkitektur får skryt

24.- 26. september skal den internasjonale trebyggkonferansen Forum Holzbau-Nordic for første gang avholdes i Norge. Trondheim er stedet, og de tre konferansedagene omfatter bl.a. ekskursjoner til byggprosjekter og utstillinger av arkitektstudentenes trebyggerier.

Les mer »


Ålen krever god pH

Bestandene av ål er mange steder redusert, og ålen er nå både på den norske og svenske rødlista. En viktig grunn til det er åleyngelens svake toleranse for lav pH, viser ny svensk forskning.

Les mer »


Treindustrien støtter Sintefs utspill

Treindustrien synes det er meget positivt at Sintef bidrar til å sette dagorden knyttet til omstillingsbehov i trenæringen gjennom utspillet til seniorforsker Berit Time ved Sintef. – Hun tar opp flere problemstillinger som er meget relevante med tanke på å gjøre treindustrien og bygningskonsepter i tre mer konkurransedyktig i markedet, sier adm. direktør Heidi Finstad Kielland.

Les mer »


Det svinger innen småvilt

Rypebestanden i norsk utmark har år for år blitt mindre, ifølge jaktstatistikkene. De bør gi et brukbart bilde av situasjonen. I fjor ble det således skutt 152 000 ryper i kongeriket. Det er opp ca. 26 % fra foregående år, men da må en ha flere faktorer i mente.

Les mer »