Vil beholde stedbunden beskatning

I Finansdepartementets høringsbrev om forenkling av skatteregler for deltakerlignende selskaper foreslås det at stedbunden skattlegging ikke lenger skal gjelde for personlige deltakeres inntekt. - Konsekvensen blir at skatteinntekter flyttes fra skogkommunene der verdiskapningen skjer, til bykommunene. Dette er vi imot, skriver Norges Skogeierforbund i sin høringsuttalelse.

Les mer »


Unngå bruk av ild!

Meteorologisk institutt har sendt ut obs-varsel om lokalt stor skogbrannfare i mange fylker. Det er absolutt bålforbud i skog og mark, og legg igjen engangsgrillen og røyken hjemme når du skal ut.

Les mer »


Kjempeturbiner av bøketre

I år kommer en serie vindturbiner på 140 m fra det tyske byggkonsernet Züblin. Det uvanlige er ikke høyden, men at tårnene er konstruert av bøkefinér.

Les mer »


Ny avsetning for sagtømmer

Da saglinjen ved Otta Sag ble nedlagt tidligere i sommer, måtte Mjøsen Skog finne nye salgskanaler for sagtømmer  av furu fra Midt-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal. Det har de nå gjort.

Les mer »


Ledige studieplasser på skogbruk

Etter 20. juli kan en søke på ledige studieplasser på restetorget på nettsiden til Samordna Opptak. P.t. er det to ledige plasser på skogbruk på HiH avd. Evenstad.

Les mer »


Tømmerkai stengt

Den ene tømmerkaia på Strømsø i Drammen blir nå stengt for utskiping av tømmer. Fundamentene er for dårlige til at det er forsvarlig å fortsette trafikken, opplyser havnedirektør Einar Olsen til NRK Buskerud.

Les mer »


Tøyer grensene for tre

Ny teknologi gjør det mulig å bygge en berg- og dalbane i tre hvor passasjerene sitter med hodet opp ned i full fart. Den nye banen i Kolmården Djurpark i Sverige blir den første av dette slaget i Europa.

Les mer »


Stopp på Drammen havn truer skognæringen

Halve Drammen havn har blitt stengt for utskiping av tømmer og Lier kommune nekter å la skognæringen få bruke havna i Lierstranda til midlertidig utskiping. Finner man ikke en løsning på situasjonen raskt, kan all hogst og annen aktivitet i skogen i Buskerud og deler av Vestfold stoppe opp.

Les mer »


Viktig med livsløpstrær

Når det står igjen grupper av trær etter flatehogst, så øker overlevelsessjansen for mange av artene som lever i skogen. Det viser en forskningsrapport fra et internasjonalt forskningsteam, hvor blant annet forskere fra NMBU har vært med å analysere data.

Les mer »


Jakt- og fiskedagene 2014

De nordiske jakt- og fiskedagene arrangeres i år for 52. gang på Norsk Skogmuseum i Elverum 7. – 10. august.

Les mer »


Idrettshall i tre

Bankgata Idrettshall i Bodø blir oppført i disse dager og blir en nesten ren trekonstruksjon. Det blir bærekonstruksjoner av limtre og massivtre, og gulv, tak og vegger av trevirke fra Trøndelag.

Les mer »


Fjøstre og massivtre

Rindal skimuseum ble åpnet 29. juni av Harald Grønningen og Magne Myrmo. Museet består av det gamle Heggemsfjøset fra 1780 og et nybygg i massivtre.

Les mer »