Treprogrammet og Utviklingsfondet reddet

– Vi har sikret Trebasert innovasjonsprogram, sier Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) til Nationen i dag. Også Utviklingsfondet blir videreført med 3,5 millioner kroner. 

Les mer »


Biodrivstoff på Dagsnytt 18

Gir biodrivstoff et godt bidrag til klimareduksjonene? Det var et av spørsmålene som ble diskutert på Dagsnytt 18, NRK P2 i ettermiddag.

Les mer »


Vern eller bruk?

-Hvor mye skogvern har vi og klimaet råd til? Spørsmålet stilles av Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund i Nationen i dag.

 

 

Les mer »


Aktiviteten på små og store eiendommer

I høst har det gått en debatt om aktiviteten på små og store eiendommer. I den forbindelse gjengir vi innlegget til konstituert daglig leder Yngve Holth i Glommen Skog, der han kommenterer et brev fra Landbruksminister Jon Georg Dale til stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien (Sp).

Les mer »


Statsbudsjett med jubel og kritikk

Skogeierforbundet jubler over statsbudsjettet og øyner nye industrisatsinger, mens kritikere savner klarere tiltak fra regjeringen for å få fornybar energiforsyning ut av startgropa, skriver NRK Hedmark og Oppland.

Les mer »


Jubel i skogen

Enigheten om statsbudsjettet for 2017 innebærer at omsetningskravet for biodrivstoff trappes opp til 20 prosent i 2020, hvorav minst 8 prosent skal være avansert drivstoff fra avfall og skog. Budskapet fra de fire samarbeidspartiene er krystallklart: målet er at den offensive klimapolitikken skal skape en biodrivstoffindustri basert på norsk skog. 

Les mer »


Skogeierforbundets klimakalender

Skogeierforbundet har i år delt ut julekalender til en rekke stortingspolitikere. Skogeierforbundets julekalender inneholder en rekke gode nyheter om skog og klima, i tillegg til god sjokolade.

Les mer »


Skog søker journalist-vikar

Vår faste journalist går ut i svangerskaps-permisjon neste år, og vi trenger en vikar i 2017. Ansettelse fra 1. februar og ut året.  

Les mer »


Landbruks- og matminister Jon Georg Dale presenterer regjeringa sin nasjonale strategi for bioøkonomi på Borregaard i Sarpsborg. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Biostrategi oppfordrer til samarbeid

Regjeringens lenge varslede bioøkonomistrategi er lagt frem. Den har få konkrete tiltak, men oppfordrer til samarbeid på tvers av næringene.

Les mer »


Sparer mye på elektrifisering

Norges Skogeierforbund, NHO og Jernbaneverket foreslår at strekningen Hamar – Kongsvinger elektrifiseres. I tillegg ønsker de nye tilsvinger og krysningsspor. Innsparingspotensialet er 40 millioner kroner for norske skogeiere.

Les mer »


ESA godkjenner støtte til biokull

EFTAs overvåkingsorgan ESA ga i ettermiddag grønt lys for at Enova kan støtte biokullproduksjon på Treklyngen med 138 millioner kroner.

Les mer »


Tømmerhugger-VM til Lillehammer i 2017

Verdensmesterskapet i Timbersports blir arrangert på Lillehammer 3. og 4. november 2017.

Les mer »