Det plantes og skjøttes - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Det plantes og skjøttes

Ferske tall fra SSB viser at det plantes mer, med Hedmark på skogplantetoppen. Det utføres relativt stabilt med ungskogpleie i Norge.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

I fjor ble det plantet rekordmange skogplanter i Norge. Tall fra SSB viser at det ble plantet 43,6 millioner skogplanter i Norge over et område på 225 339 dekar i 2019. Årets plantetall ligger som kjent an til å lande på 30 millioner planter, og plantesesongen blir gjennomført med noe ny arbeidskraft på grunn av koronakrisen. Les mer om dette i neste utgave av Magasinet Skog.  

Hedmark på skogplantetoppen

I 2018 ble det plantet 37,7 millioner skogplanter, og går vi ti år tilbake i tid ser vi at det bare ble plantet 20 millioner planter i hele landet. Det er Hedmark fylke som er på topp i landet når det gjelder skogplanting. Der ble det plantet 12 millioner planter i fjor. Bak Hedmark følger Oppland med 8 millioner planter.

SSBs tall gir også en oversikt over hvor store områder det er drevet ungskogpleie på. Tallet er relativt stabilt over de siste ti årene. I 2019 ble det gjennomført ungskogpleie på et areal tilsvarende 272 444 dekat, i 2010 var tallet det samme.

Arealene som markberedes er doblet på ti år, og i 2019 ble i overkant av 88 000 mål markberedt.