Adresseendring og abonnement – Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Adresseendring og abonnement

Magasinet Skog er et medlemsblad som sendes til alle skogeiere som er medlemmer i Norges Skogeierforbund. Endringer i abonnement eller adresser gjøres derfor via ditt andelslag.

Magasinet Skog er et medlemsblad som sendes direkte ut til alle skogeierne i Norge som er medlemmer i Norges Skogeierforbund, det vil i praksis si alle som er medlemmer i et av de regionale andelslagene ALLSKOG, AT Skog, Glommen Mjøsen Skog eller Viken Skog.

Er du medlem hos et av disse skogeierandelslagene, er det deres medlemslister som også styrer utsendelsen av Magasinet Skog til deg. Ønsker du å endre adressen vi bruker, eller gjøre endringer i abonnementet på Magasinet Skog, er det enkleste og raskeste å ta direkte kontakt med ditt andelslag.

Under finner du telefonnummer og e-post, hvor du kan henvende deg direkte til ditt andelslag.

Andelslag:  Telefon: E-post Nettside:
ALLSKOG 81559980 firmapost@allskog.no www.allskog.no
AT Skog 07564 atpost@atskog.no www.atskog.no
Glommen Mjøsen Skog 62435300 post@glommen-mjosen.no www.glommen-mjosen.no
Viken Skog 32103000 e-post@viken.skog.no www.viken.skog.no

Øvrige abonnenter kan kontakte Norges Skogeierforbund ved kontorleder Unni Ingrud på tlf. 900 43 798, eller med en e-post til: post@skog.no.