Tømmertransport - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Tømmertransport

Transport av tømmer fra velteplasser i skogen fram til industri utgjør en stor del av industriens råvarekostnader. Effektiv transport har derfor stor betydning både for næringens konkurranseevne og for skogeiers mulighet til å få en god pris for sitt tømmer.

For sagtømmer utgjør transportkostnadene 10-20 % av sagbrukenes råvarekostnader. For massevirke utgjør transportkostnadene 25-35 % av treforedlingsindustriens råvarekostnader. Forskjellene mellom sagtømmer og massevirke er både knyttet til at massevirket har lengre transportavstander og at det har lavere verdi.

Alt tømmer transporteres på tømmerbiler ut av skogen. Det meste av sagtømmeret og noe massevirke transporteres på bil helt fram til industri. Mye av massevirket transporteres på bil fram til tømmerterminal ved jernbane eller til kai, før det transporteres videre med tog eller båt.

Sammenlignet med våre naboland Sverige og Finland har Norge hatt vesentlig dårligere rammebetingelser og betydelig høyere transportkostnader.