Styrker grunnlaget for milliardinvesteringer i biodrivstoffindustri - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Styrker grunnlaget for milliardinvesteringer i biodrivstoffindustri

I Jeløya-plattformen setter den påtroppende regjeringen et mål om 40 prosent innblanding av biodrivstoff i 2030.

‐ Det er svært gledelig at det settes langsiktige mål for biodrivstoffpolitikken slik vi har jobbet for gjennom mange år. Det styrker mulighetene for milliardinvesteringer i produksjon av biodrivstoff med særlig høy klimanytte basert på norsk skogsråstoff, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Før jul ble det klart at selskapet Silva Green Fuel AS, som eies av Statkraft og Södra, skal investere 500 millioner kroner i et demonstrasjonsanlegg for produksjon av avansert biodrivstoff basert på skogsråvare på Tofte i Hurum kommune. Flere andre aktører jobber også med prosjekter som kan innebære milliardinvesteringer.

Blant annet har finske St1 et mål om å fatte en investeringsbeslutning om en fullskala fabrikk i løpet av året på Follum ved Hønefoss.

‐ Å få denne typen moderne bioraffineri i Norge åpner fantastiske industrielle muligheter og vil kunne gi en lang rekke nye grønne produkter, sier Lahnstein.

I Norge er vi godt i gang med jobben med å gjøre transportsektoren utslippsfri. Elektrifiseringen går raskt, men det er ikke mulig å nå utslippsmålene i sektoren uten betydelig bruk av biodrivstoff. Bare fire prosent av personbilflåten er i dag elektrisk. I tungtransporten har så å si alle kjøretøyer forbrenningsmotor. Og i flytrafikken er biodrivstoff den realistiske løsningen for vesentlige utslippskutt de neste tiårene.

‐  Det positivt at regjeringen varsler at den skal legge til rette for bruk av biodrivstoff i fly og satse på fossilfrie løsninger i kollektivtransporten og fergetransporten, sier Lahnstein.